The 8
August 07 - August 27,2009
image

Group Exhibition

  1. 정판즈(Zheng FanZhi)
  2. 양치엔(Yang Qian)
  3. 첸엔보(Chen WenBo)
  4. 첸페이 (Chen Fei)
  5. 허선(He Sen)
  6. 리슈리에(Li Shurui)
  7. 왕루옌(Wang LuYan)
  8. 펑쩡지에(Feng ZhengJie)